I sommer avviste Gulating lagmannsrett grunneiernes anke avtingrettens dom om bygging av kraftlinjen gjennom naturreservatet i Bremanger kommune. Grunneierne anket saken