Kommentar: Regjeringens klimaambisjon er at alle utslipp skal reduseres, og det ligger i kortene at den viktigste metoden er å elektrifisere mer. I det perspektivet er kraftbransjen svært lite