Kommentar: Fredag la Arbeiderpartiet frem utkastet til det nye partiprogrammet. Partileder Jonas Gahr Støre har selv ledet programkomiteen.

Valgprogrammer generelt har den svakhet at de forteller mye om hva et parti ønsker, men lite om hvordan målene skal oppnås. Arbeiderpartiet rendyrker dette.

Vannkraft-skatt er et eksempel. Ap skriver følgende i program-utkastet:

  • Ap vil legge til rette for forsvarlig utbygging av mer ren energi og infrastruktur gjennom en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft og andre energiutbygginger som krever konsesjon.