En mulig kraftkonflikt er under oppseiling i regjeringen. Ap og Sp er uenige i tolkningen av et helt sentralt punkt om utenlandskabler i Hurdalsplattformen, skriver DN.no.

Ingen av dem vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden». Men de er uenige om hva en mellomlandsforbindelse faktisk er.

Omfatter det alle utenlandskabler eller er kabler fra havvind, en såkalt hybridkabel, unntatt? Hybridkabler kan levere kraft fra havvind til både fastlandet og utlandet.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, har en krystallklar oppfatning av hvordan plattformen må leses:

– Men så mener vi at hybridkabler, der havvind blir en hub midt i mellom to land, i realiteten er en mellomlandsforbindelse. Hurdalsplattformen sier at det ikke skal bygges slike i denne perioden. Og Hurdalsplattformen kategoriserer ikke at det bare er direktekabler som ikke skal bygges. Den sier at mellomlandsforbindelser som sådan ikke skal bygges. Det må gjelde både for havvind og andre typer kabler, sier hun til DN.no.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Foto: Petter Berntsen

Slik ser ikke olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på saken. Hun har tidligere i høst uttalt at hybridkabler fra havvindanlegg ikke omfattes av formuleringen i Hurdalsplattformen. Det står Mjøs Persen fast på.