Rapporten er publisert av nettmagasinet Harvest, og får oppmerksomhet i sosiale