Eksistensgrunnlaget til kraftorganisasjoner er å påvirke politikken til fordel for sine medlemmer. De siste dagene har organisasjonene fått mye nytt