Det kommer frem i høringsnotatet til Samfunnsbedriftene Energi (tidligere KS Bedrift Energi). Saken det er snakk