Kommentar: Det er påfallende stor forskjell mellom korona-støtten politikerne vil gi til