EUs handlingsplan for sirkulær økonomi viser at det er stort potensiale for økonomisk vekst i Europa dersom man lykkes med en omstilling.