1) – KWh vil forsvinne som salgsvare (19. november)

Kraftprisen fortsetter å synke, og Andreas Myhre i Los Energy mener at om noen få år vil kWh ikke lenger være en salgsvare. Norske kraftselskap vil i stedet få betalt for å la vannmagasiner stå i beredskap.

  

2) Dette betyr Paris-avtalen for kraftbransjen (14. desember)

For kraftbransjen vil Paris-avtalen de neste fem årene mest sannsynlig bety lavere kraftpris, men på lengre sikt kan den presse prisene opp.