1) AMS-skeptikere ble friske da regningen kom (22. november)I juli ble det klart at nettselskapene kan kreve et avlesningsgebyr fra kunder med fritak fra