Pressemelding:

— Norge og USA har samarbeidet om forskning innen energi, CO2-håndtering, såvel som petroleum i mange år. USA har et stort behov for å ruste opp sine vannkraftverk, noe vi har lang erfaring med. I likhet med Norge, har USA mye kompetanse om vannkraft og miljø som vi begge kan dra nytte av, sier statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen i Olje- og energidepartementet.

– Vi har derfor begge mye og tjene på et styrket forskningssamarbeid innen vannkraft, selve ryggraden i kraftsystemet vårt, legger han til.

Vannkraft-konferanse i Trondheim

Konferansen «Hydropower Summit» fant sted på Britannia Hotel i Trondheim. HydroCen, det norske forskningssenteret på vannkraftteknologi, var arrangør for konferansen.

Representanter fra norske og amerikanske myndigheter, Olje- og energidepartementet og US Department of Energy var tilstede på konferansen. I tillegg var Norges Forskningsråd, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Det internasjonale energibyrået (IEA), og flere aktører fra norsk vannkraftbransje representert.

Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen signerte på vegne av regjeringen en intensjonsavtale om samarbeid på vannkraftforskning. Direktør Conner Prochaska fra US Department of Energy signerte på vegne av USA.

PRESSEMELDINGEN er redigert av Europower Energi.