Debatten rundt NorthConnect fortsetter. LO-kongressen, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt er blant de som har gått imot konsesjon og bygging av kabelen fra Hardanger til Skottland. De hevder