NVE har i dag sendt ut brev til alle konsesjonærer for vindkraft. Der