Riksrevisjonen la i dag frem en rapport som tar for seg hvordan NVE ivaretar ITK-sikkerheten i kraftbransjen.