Olje- og energidepartementet melder fredag at konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre/kWh, en økning fra 2019-prisen på