Torsdag kom det rapporter som indikerer at rådgivningskomiteen i Opec mener oljemarkedet vil forbli balansert i 2020 dersom Opec+ holder produksjonskuttene på det nåværende nivået. "Oljeprisen har en liten nedgang ettersom håpene om dypere kutt fra Opec svinner hen" , skriver