Markedet venter nå på tarifføkningene fra USA mot Kina planlagt førstkommende søndag, og mulige hint om en utsettelse eller andre nye impulser i samtalene mellom landene. "Markedet er spent på om vi kommer over dette hinderet, og om en mer omfattende handelseffekt kan følge. Selv om risikoen i handelssamtalene vil fortsette inn i neste år, fjerner derimot avgjørelsen til Opec en fundamental usikkerhet i oljemarkedet. Prisene vil ikke falle betydelig etter kartellets avgjørelse" , sa Stephen Innes