Slik lyder forslaget fra de fire Sp-representantene: «Stortinget