Som Europower skrev i juni, vedtok Stortinget da å innlemme fire EU-forordninger. Alle