Det svenske Infrastrukturdepartementet sendte i mars ut forslag om å avslutte sertifikatmarkedet i