Som Tysklands største importør av naturgass, har Uniper blitt svært hardt rammet av den russiske strupingen av gasstilførselen.

Finske Fortum eier 78 prosent av Uniper, mens den finske staten igjen eier 51 prosent av Fortum.

Samtidig er Unipers gassvirksomhet avgjørende for Tysklands energiforsyning og spiller også en viktig rolle for den europeiske energisektoren. Derfor har det blitt storpolitikk å stabilisere det kriserammede Uniper. Pengene rant ut av selskapet, og selskapet fikk store likviditetsvansker.

Lange og intense forhandlinger

Etter flere dagers møter hvor alle parter, også den finske og tyske regjeringen, har forhandlet har man nå landet på en avtale, ifølge en pressemelding fra Fortum.