I forbindelse med at det er vurdert å innføre grunnrenteskatt på fiskeoppdrett, har SSB beregnet hvor mye grunnrente denne næringen ville hatt. Samtidig har SSB gått gjennom