Sintefs bærekraftdirektør, Nils Røkke, peker på at energiforskningen i Norge utgjør mindre enn fem prosent av totalen. Røkke synes det er pussig at det er så lite i og med at energi er vår viktigste næring og også er svært avgjørende for å nå klimamålene.

– Det er positivt at det de siste årene er opprettet flere Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-sentre) innen energiforskning og energitransisjonen, men det trengs et skikkelig krafttak. Det er et stort gap mellom ambisjonene og tiltakene, sier han.