Sintefs bærekraftdirektør, Nils Røkke, peker på at