Denne lederartikkelen ble opprinnelig publisert i Europower Magasin.

Leder: I forkant av valget har Europower gått gjennom alle valgprogrammene. Det som er slående er hvor lavt nivå det er på kulepunktene til partiene.

Vi skal ikke ta stilling til politikken, men vi er opptatt av at føres en gjennomtenkt politikk for kraftbransjen. Vi har ikke følelsen av at det er tilfelle.

Noen eksempler: Ap skriver at det ikke skal gis nye vindkraft-konsesjoner «…før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen…».