En av Rødt sine nye stortingsrepresentanter, Geir Jørgensen, er en lesende mann. Ikke bare leser han Klassekampen, han leser også årsrapporter.

I Klassekampen fant han en uttalelse fra Statkrafts styreleder Thorhild Widvey om at det ikke er sammenheng mellom bonusutbetalinger og høy strømpris.

I årsrapporten til Statkraft fant han derimot denne formuleringen: «Driftskostnadene økte, primært relatert til flere ansatte og høyere bonuskostnader som følge av de gode resultatene.»

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen, Rødt. Foto: Stortinget

Dermed sendte stortingsrepresentant Jørgensen spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvaret for Statkraft.

– Kan næringsministeren forsikre oss om at Statskrafts økte inntekter ikke skal gå til økt lønn og bonuser, spør Jørgensen.

Etter en generell utgreiing om lønn og bonuser i offentlige eide selskaper, kommer Vestre inn på Statkraft.
– Statkraft viser til at selskapet har et system for variabel lønn (bonus) for alle ansatte. For konsernledelsen kan variabel lønn utgjøre maksimalt 25 prosent av grunnlønnen, skriver Vestre.

– Strømpris har ikke betydning

Men det var ikke det Jørgensen spurte om. Han ville vite om bonusutbetalinger til Statkraft-ansatte øker når strømprisen er høy.

Næringsminister Jan Christian Vestre, Arbeiderpartiet. Foto: SMK

Næringsminister Vestre formulerer det slik:

– Oppnåelse vurderes basert på et sett tydelige kriterier som er avtalt på forhånd for den enkelte medarbeider eller avdeling. Statkraft opplyser at strømpris, eller finansielle resultater som kan tilskrives strømpris, ikke er en del av disse kriteriene for noen i selskapet, og at det altså ikke er slik at høy strømpris fører til høye bonuser i Statkraft, skriver statsråden.

Han legger til at kriterier eksempelvis kan være knyttet til god gjennomføring av utbyggingsprosjekter, oppnåelse av mål for sikkerhet og skader, og god disponering av selskapets vannmagasiner.

Vil ha oversikt over spekulasjoner

Jørgensen er ikke den eneste stortingsrepresentanten som stiller spørsmål ved Statkrafts økonomiske disponeringer. Lars Haltbrekken har stilt spørsmål - foreløpig uten å få svar - om Statkrafts spekulasjon i strømmarkedet.

Her er det verdt å huske på at det Haltbrekken omtaler som spekulasjoner, er det samme som Statkraft selv omtaler som prissikring.

– Statkraft tapte fire milliarder på «markedsuro» i tredje kvartal, men vil ikke opplyse hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon. Hele gevinsten fra første halvår, som utløste suksessbonuser til ansatte, er forduftet, innleder Haltbrekken.

Så vil han vite hva næringsminister Vestre vil gjøre med dette.

– Kan statsråden sørge for at Statkraft legger fram en oversikt over hva selskapet tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet, om spekulasjonen bidrar til å bedre de økonomiske resultatene over tid, er dette noe som tjener fellesskapet og er dette en form for spekulasjon statsråden mener de bør drive med, spør Haltbrekken, men har foreløpig altså ikke fått noe svar.

Statkraft har så langt i år hatt et overskudd på 12 milliarder kroner. Men som Europower skrev da resultatet for tredje kvartal ble lagt frem, så er driftsresultatet negativt påvirket av tap i markedsoperasjoner. Samlet førte dette til et negativt resultat fra markedsoperasjoner på 4 milliarder kroner på grunn av tap og negative effekter fra terminsalg.