Det ble klart da partileder Audun Lysbakken presenterte partiet alternative statsbudsjett fredag. I det dokumentet er kraftskattene ikke omtalt med et ord.

Lysbakken sa at det først og fremst er områder hvor SV vil endre på regjeringens budsjettforslag som er nevnt i det alternative budsjettet.

Så når kraftskattene ikke er nevnt, så er det ikke et prioritert tema for SV.

Åpen for andre modeller

På spørsmål fra salen la Lysbakken imidlertid til at de gjerne ser på innretningen til kraftskattene.