Det er høyst uvanlig at et stort antall privatpersoner engasjerer seg i høringsrunder i regi av et departementer. Det bruker å være aktører