Forslaget er et anmodningsforslag, altså at regjeringen blir bedt om å gjøre en endring uten at endringen er spesifisert nøyaktig. Frp-forslaget lyder slik: «Stortinget ber regjeringen snarest justere grunnrentebeskatningen for vannkraft