Som Europower har omtalt tidligere, leter SV etter alternativer til kraftskattene som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet.

Signalet fra SV er at kraftbransjen bør bidra med mer, men at det muligens bør gjøres på en annen måte høyprisbidrag og økt grunnrente.

SV har imidlertid holdt kortene tett til brystet hva slags løsninger dette kan være. Et spørsmål fra SVs Lars Haltbrekken til finansministeren gir imidlertid et signal om hva som kan være på gang.