I et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren ber Frp-representant Gisle Meininger Saudland, om regjeringens