Ifølge NVE har både BKK og TrøndelagKraft gjort store feil når de har registrert elsertifikatplikt på kontoene sine. Dermed får begge selskapene gebyrer på 100 000 kroner hver. – NVE