Utfordringene med manglende nettkapasitet i Bergensområdet er kjent. Europower har også tidligere flere