Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Frp

Kraftvingle-partiet Frp var tidligere for utenlandskabler, men nå er de imot. Det var Frp-statsråder som (riktignok litt motvillig) la til rette for elektrifisering av sokkelen. Nå er partiet imot strøm til plattformer.

Det var i Frp-perioden at vindkraften virkelig fikk et løft i Norge. Nå sier de prinsipielt nei til vindkraft på land. Frp fikk på plass gunstig avskrivning på vindparker, nå vil de «…fjerne alle direkte og indirekte subsidier til utbygging av vindkraft.»

Slik fortsetter det i sak etter sak. Omleggingen skjedde omtrent dagen etter at partiet gikk ut av regjeringen i januar 2020. Partiet trengte da ikke lenger å tenke helhet, ansvar og fornuft.

Samtidig begynte dagens partileder Sylvi Listhaug å feste grep om partiets politikk. Etter det har billig strøm til folket vært partiets viktigste drivkraft.

En kuriositet er at Frp fortsatt går inn for at det skal satses på thorium. Der er de svært stødig, thorium-punktet har partiet hatt i programmet i årevis. Men talende nok, de seks årene Frp hadde statsråden gjorde ikke partiet noe som helst for å satse på thorium. Muligens fordi statsråden var omgitt av fagfolk i departementet.

Punkter i Frp sitt valgprogram:

. Frp skriver i programmet de sier nei til «rushtidsavgift på strøm» Mest sannsynlig sikter de til effekttariffer. Foto: Frp
 • Frp vil heller satse på vannkraft enn vindkraft.
 • Frp sier prinsipielt nei til vindkraft utbygging på land. Dersom det vurderes å åpne for vindkraft utbygging på land kan dette kun gjøres etter plan- og bygningslovens bestemmelser etter en lokal folkeavstemning.
 • Særnorske avgifter på energi må unngås.
 • I flere flomutsatte vassdrag bør det vurderes om kraftproduksjon og flomforebygging kan kombineres gjennom etablering av vannmagasiner.
 • En oppgradering av eksisterende vannkraftverk vil gi en betydelig økt energiproduksjon, uten nye naturinngrep. Staten bør stimulere til slik oppgradering gjennom skattesystemet.
 • Konsesjonsbehandlingen av vannkraft forenkles både for store kraftverk og for små-, mini- og mikrokraftverk. (Sistnevnte) bør overlates til kommunene.
 • Frp vil intensivere forskning på kjernekraft, med vekt på thorium.
 • Frp vil fjerne alle direkte og indirekte subsidier til utbygging av vindkraft, og skattlegge likt som annen kraft. Elsertifikat- og særskilte avskrivningsordninger for vindkraft avvikles.
 • Der hvor staten, fylkeskommunen eller kommunen gir pålegg, som eksempelvis krav om el-ferger, bør også samme myndighet dekke eventuelle merkostnader knyttet til utbygging av strømnettet.
 • Frp vil si nei til rushtidsavgift på strøm.
 • Frp er kritiske til å elektrifisere sokkelen med strøm fra land.

Hele partiprogrammet til Frp kan leses her.