Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Høyre

De første seks årene med Erna Solberg som statsminister, var det Frp som hadde energi-statsråden.

Høyres Tina Bru tok over for bare halvannet år siden, men det har skjedd mer i hennes periode enn under de fire Frp-statsrådene til sammen.

Bru har lagt frem vindkraft-melding, energi/industri-melding, hydrogen-satsing og havvind-satsing. Finansminister Jan Tore Sanner har lagt frem nye skatteregler for vannkraften.

Oppsummert fremstår Høyre som et parti som vil bruke markedskrefter til å møte klimautfordringen.

I partiprogrammet presenterer de lite nytt, kulepunktene er få. I all hovedsak er programmet en oppramsing av prosesser som allerede er i gang.

Men de går offensivt ut på el-fly. At elektriske passasjerfly skal være i kommersiell drift om fire år fremstår som svært ambisiøst, for ikke å si urealistisk. Særlig når partiet ikke skriver et eneste ord om hvordan de skal gjennomføre dette.

Punkter i Høyre sitt valgprogram:

  • Gjennomgå dagens system for nettutbygging for å redusere byggetiden.
  • Følge opp havvind som en industrisatsing og gi de første konsesjonene så snart regelverk foreligger. Delta aktivt i samarbeid mellom europeiske land for å fremme havvind som energikilde.
  • Legge til rette for elektrifisering av flere (olje)felt på norsk sokkel.
Høyre poengterer at de er positive til kraftutveksling med utlandet. Foto: Høyre
  • Jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked, kartlegge behovet for mer fornybar energi i det europeiske markedet og være positive til kraftutveksling.
  • Legge til rette for grønn nabolagsdeling av energi og vurdere hvordan det kan bli enklere å koble egenprodusert kraft på strømnettet.
  • Gjøre det lettere for privatpersoner og bedrifter å sette opp solcelleanlegg ved å forenkle regelverket
  • Ha som mål at det første elektriske passasjerflyet skal være i luften i 2025.

Hele partiprogrammet til Høyre kan leses her.