Flere medier har de siste dagene dekket grundig hvordan oljebransjen gjennom sin lobbyvirksomhet har sikret seg store støttetiltak i lys av korona-situasjonen. Oljestøtten vil vare