Det kommer frem i et svar olje- og energiministeren har sendt til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Han ville ha svar på om regjeringen vil sikre landet billigere strøm.

– Strømprisene er nå skyhøye i Norge og det er store forskjeller mellom ulike deler av landet. Vil regjeringen gjøre noe for å sikre folk og industri billigere strøm, spør Pollestad.

Oppsummert er svaret fra statsråden at hun ikke har noen planer om å sikre noen parter billigere strøm. Hun skriver at industrien selv må sørge for å sikre seg gode strøm-kontrakter, mens private forbrukere som sliter med strømregningen kan søke om ekstraordinær støtte.

PPA-er og bostøtte

Først industrien:

– En stor del av industrien handler sin strøm gjennom kraftavtaler (Power Purchase Agreements - PPA), der kraftprisen er fast for et gitt tidsrom. Dette gjør industrien mindre sårbar for svingninger i kraftprisen, og gir bedriftene en større forutsigbarhet, skriver Bru.

Så privatmarkedet:

– Jeg har forståelse for at økt strømpris gjør at strømregningen blir en betydelig utgiftspost for mange. I forbindelse med behandlingen av regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi, vedtok Stortinget å bevilge 260 millioner kroner i en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakere for å bøte på de høye strømprisene i vinter. Regjeringen har i tillegg nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere utformingen av bostøtten. Utvalget skal blant annet vurdere om endringer i strømpriser i større grad skal reflekteres i nivået på bostøtte. Gruppen skal levere sin rapport innen 1. februar 2022, skriver statsråden.

Årsaken til den høye prisen

I svaret oppsummerer hun også hvorfor strømprisene for tiden er svært høy:

– Mens sommeren 2020 var preget av stort kraftoverskudd og historisk lave kraftpriser, har vi denne sommeren opplevd tørt vær og lav fyllingsgrad i magasinene. Kraftprisene påvirkes også av prisene i landene vi handler kraft med. Prisene på CO2-kvoter, gass og kull har doblet seg det siste året og har medført høye kraftpriser i Europa, skriver hun.

Ikke billig, men forutsigbar tilgang

Det er verdt å merke seg at statsråden ikke trekker frem lav strømpris som et norsk konkurransefortrinn. Nå er konkurransefortrinnet derimot «stabil og forutsigbar tilgang» på strøm.

– Regjeringen vil at stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Vi bygger nå ut mer fornybar kraft enn på mange tiår, og det ligger an til et fortsatt kraftoverskudd i Norge fremover. Vi styrker det innenlandske nettet og det bygges mer handelskapasitet til utlandet. Til sammen gjør det oss mindre sårbare for prissvingninger som skyldes været, skriver Bru.