I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru, lurer Arbeiderpartiets Ruth Grung på om man vil kontrollere eksisterende vindkraftprosjekter for å dokumentere kvaliteten på miljøutredninger. Grung, som