Flere medier har onsdag kveld fått bekreftet at Marte Mjøs Persen (46) blir ny statsråd i Olje- og energidepartementet.

Dagbladet var først ute med nyheten, senere har NRK og DN også fått bekreftet at Persen tar over etter Tina Bru.

Persen er nyvalgt stortingsrepresentant, men har lang politisk erfaring fra bystyret i Bergen. Hun var ordfører fra 2015 helt frem til hun ble valgt inn Stortinget nå i høst.

Persen startet sin politiske karriere som RV-politiker i bystyret i Bergen, men meldte seg inn i Ap i 2008.

– Vi sier nei til vindkraft i disse fjellene

I energisaker har hun først og fremst markert seg som kritiker av vindkraft på land.

– Det heter så pent vindkraftparker. Sannheten er at det er industriområde, og et industriområde hører ikke hjemme i et sårbart fjellområde, sa Persen til Bergens Tidende i november 2020.

Det er særlig vindkraft i Stølsheimen hun har engasjert seg imot, et fjellområde på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Hun uttalte til BT at vindkraft er dårlig distriktspolitikk, at parkene ikke skaper arbeidsplasser, og at uberørte fjell er viktige for markedsføringen av Norge. I stedet for å bygge vindkraft på land, mener den nye statsråden at det bør satses på vindkraft til havs.

– Det er havvind, vindturbiner til havs, Norge kan bli best i. Vi kan offshore-teknologi og kan hevde oss på verdensmarkedet. Det er der vi må satse. Nesten all norsk kraftproduksjon er i dag fornybar. Vi kan øke produksjonen med opprusting og effektivisering av den vannkraften vi allerede har bygd ut, sammen med havvind. Skal vindkraftparker bygges, bør det skje der det allerede finnes industriparker, sa hun til BT

I mai i år gjentok hun budskapet i et innlegg på et folkemøte mot vindkraft-planene i Stølsheimen.

– Vi har nok kraft til å klare det grønne skiftet og til å stanse klimaendringene. Så mitt tydelige budskap er at vi sier nei til vindkraft i disse fjellene. Vi sier nei fordi vi taper så mye, og får så lite tilbake, sa Persen til applaus fra de oppmøtte.

Se innlegget her, 35 minutter ut i opptaket.

Vil elektrifisere sokkelen

Andre kraftsaker hun har uttalt seg om er elektrifisering av sokkelen. I høstens valgkamp fikk hun spørsmål fra Bergensavisen om oljeplattformer bør få strøm fra land, og hvem som skal betale for det.

– Ja, det er viktig for å nå målet om utslippsreduksjon. Næringen selv må være med å ta regningen for det, svarte Persen.

Hun synes ikke det bør settes en sluttdato for olje- og gassproduksjonen i Norge.

– Det vi må gjøre er å styrke fornybare energi, og vri industrien mot et fornybart regime gjennom en aktiv næringspolitikk, sa hun til Bergensavisen tidligere i år.
– Men er det å bruke store mengder strøm fra norsk vann- og vindkraft en fornuftig måte å kutte utslipp fra norsk sokkel på?
– Elektrifisering av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen. Vi må sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres nok fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet, sa Persen.

I 2019 var hun tydelig på at leterefusjonsordningen til oljebransjen ikke bør endres.

– Jeg er mer opptatt av at vi bruker statsbudsjett og politikken til å stimulere til utvikling av fornybar energi og ny teknologi snarere enn å fjerne leterefusjonsordningen som vil sette mange arbeidsplasser i fare, sa hun til Klassekampen.

Marte Mjøs Persen har de siste seks årene vært ordfører i Bergen. I 2016 ønsket hun som ordfører Småkraftforeninga velkommen da de arrangerte sin årskonferanse i byen. Foto: Haakon Barstad

Sa ja til Acer

Tilbake i 2018 var det en opprivende strid i Hordaland Ap om Norge bør si nei til Acer eller ikke. Persen var da sentralt plassert i Bergen Ap. Bergenserne sto opp mot Acer-motstanderne i de andre lokallagene

– Vi mener at Norge bør ha en plass rundt bordet når regelverk og tekniske standarder utarbeides på et område hvor vi har nasjonale interesser å ivareta, argumenterte Bergen Ap. Persen var da ordfører i Bergen.

Verdt å merke seg er at før den politiske karrieren jobbet Persen som fylkessekretær i Nei til EU Hordaland.

Støre: – En av våre mest folkekjære

Privat er den nye statsråden gift med Nils-Olav Nøss, og har fire barn, deriblant trillinger på 9 år.

Hun har studert litteraturvitenskap og sosiologi ved Universitet i Bergen, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap.

Før hun ble heltidspolitiker i 2011 jobbet hun i ulike organisasjoner, blant annet Human-Etisk Forbund.

Marte Mjøs Persen var ikke blant de heteste kandidatene i statsråd-spekulasjonene, men har faktisk blitt nevnt av flere som en mulig kandidat. Dette har riktignok vært partifeller fra Bergen, og de har gjerne foreslått henne som kulturminister.

I sommer hadde hun besøk av partileder Jonas Gahr Støre i Bergen. Bergensavisen spurte da om Persen var aktuell som statsråd.

– Jeg ser veldig frem til å få Marte på laget i stortingsgruppen. Vi har kjent hverandre i mange år. Hun er en av våre mest folkekjære og erfarne politikere. Da får vi et enda sterkere lag å velge fra, om vi når målet om flertall, svarte Støre.

Fire måneder senere bestemte han at hun skal være olje- og energiminister.