Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at foreløpige tall viser at utslippene i kvotepliktig sektor gikk ned med 7 prosent i pandemiåret 2020. - Pandemiåret i fjor