Pressemelding: I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra