Samlet er det gitt endelig tillatelse til 390 vann- og vindkraftprosjekter som ved utgangen av andre kvartal ikke var påbegynt.