SSB har i dag lagt frem Norges offisielle energiregnskap for 2020. Det inkluderer både elektrisitet og annen energi. Totalt produserte Norge 2.424 TWh med energi i 2020, og det