NVEs siste rapport om ny kraftproduksjon viser at det samlet er en installert kraftproduksjon som kan