Det nye selskapet opprettes i samarbeid med Nel Fuel, H2 Energy og Greenstat, melder Akershus Energi. Det har som formål å produsere, distribuere og selge hydrogen, og er en fortsettelse av hydrogensatsingen som har foregått