Ifølge NVE er det stor sannsynlighet for at det blir en stor vårflom i Norge i år. Det er størst fare for storflom i landsdeler med elver som kommer fra