Ifølge NVE er det stor sannsynlighet for at det blir en stor vårflom i Norge i år. Det er størst fare for storflom i landsdeler med elver som kommer fra indre strøk, spesielt i Nord-Norge.

– Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90 % sannsynlighet. Men også i resten av landet er det i mange av de store innlandselvene større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE, i en pressemelding.