I statsbudsjettet for 2020 kommer det frem at oppryddingen av reaktorene er estimert å koste rundt 20 milliarder kroner fordelt over flere tiår. Men