Ifølge NVEs kraftsituasjonrapport for andre kvartal, var det totale norske kraftforbruket i perioden 29,8 TWh, en økning på 2