Gassturbinene på sokkelen står nå for 84 prosent av utslippene under produksjon av olje og gass ute på norsk sokkel, ifølge den siste KonKraft-rapporten som oljebransjen la frem tidligere i år. Det er årsaken til at elektrifisering av oljeplattformene er klimatiltaket med størst effekt for å få ned CO2-utslippene på norsk sokkel.

Per i dag er det ni felt på norsk sokkel som allerede er elektrifisert, og innen 2023 eller 2024 vil det være totalt 16 elektrifiserte felt.