Gassturbinene på sokkelen står nå for 84 prosent av utslippene under produksjon av olje og gass ute på norsk sokkel, ifølge den siste KonKraft-rapporten som oljebransjen la