– Vi kan slå fast at sertifikatordningen er en suksesshistorie. Den har bidratt til